Preskoči Navigaciju

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o PDV-u, u primeni od 1. februara 2023. godine

Autor:

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o PDV-u, objavljen je u Službenom glasniku RS broj 7/23, od 31. januara i se primenjuje od 1. februara 2023. godine. Izmene u oblasti PDV-a su brojne i značajne. 

Osnovni razlog za izmene i dopune Pravilnika o PDV-u bila je potreba za usaglašavanjem pravila izdavanja računa sa propisima iz oblasti elektronskog fakturisanja. Osim toga, krajem prošle godine izvršene su izmene i dopune Zakona o PDV-u, koje su uslovile potrebu za bližim uređivanjem pojedinih pitanja.

Izmene i dopune Pravilnika o PDV-u odnose se na sledeće:

 • propisana su brojna nova pravila izdavanja računa, odnosno elektronskih faktura;
 • propisana su nova pravila kada (ne) postoji obaveza izdavanja računa;
 • propisana je obaveza obračuna PDV-a po osnovu prometa usluga stranih lica bez naknade, nezavisno od toga da li je usluga pružena u (ne)poslovne svrhe;
 • nova pravila utvrđivanja osnovice za PDV;
 • izmena (smanjenje) osnovice za PDV po osnovu naknadnog ispunjavanja uslova za poresko oslobođenje ograničena je na svega nekoliko slučajeva;
 • propisani su novi uslovi za poresko oslobođenje po osnovu izvoza dobara;
 • propisani su novi uslovi za druga poreska oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza (promet korisnicima slobodnih zona, carinsko skladištenje, međunarodni ugovori i dr.);
 • nova pravila u vezi sa načinom postupanja u slučaju promene poreskog dužnika nakon uplate avansa (npr. za promet iz oblasti građevinarstva);
 • promenjen je način opredeljivanja poreskog dužnika kada se od momenta avansa do momenta prometa promeni status učesnika (npr. za promet sekundarnih sirovina);
 • proširena je obavezna upotreba dokumenta o izmeni osnovice (npr. za raskid ugovora za koji je naplaćen avans);
 • proširena je obaveza sastavljanja internog računa kada je primalac dobara ili usluga poreski dužnik (npr. za radove iz oblasti građevinarstva);
 • propisana je sadržina internog računa koji sastavlja poreski dužnik za promet drugog lica;
 • propisani su novi obrasci SNPDV i LNPDV i dr.

Izvor: Poreska kancelarija Tatić

Napomena

Ova stranica ima informativni karakter u nameri da bude korisna, ali bez ikakve garancije, čak i bez implicitne garancije komercijalne vrednosti ili ispunjavanja određene potrebe. Naslednik D.O.O. i autor stranice ne preuzimaju odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve objavljene informacije su namenjene u svrhu opšteg informisanja.

Spremni da počnemo?

Zakažite Uvodni Sastanak

Bez brige, uvodni sastanak se ne naplaćuje! :)

Putem Poziva

Pozovite nas klikom na dugme ispod i zakažite termin odmah!

Kontaktirajte Naslednik
Pozovite Naslednik
+381 65/904 31 08

Putem Forme

Popunite uvodnu formu i očekujte naš poziv uskoro!

Popunite Formu
Kompletna Računovodstvena Podrška
Sveobuhvatno Poslovno Savetovanje
Potpuna Digitalna Transformacija
Loader