Preskoči Navigaciju

Skraćenje roka za dostavljanje pojedinačne i zbirne evidencije o PDV obavezi na sistemu elektronskih faktura

Autor:

Izmene i dopune Zakona o elektronskom fakturisanju, koje su usvojene početkom novembra, biće u primeni od 2024. godine, tačnije od 1. januara.

Najvažnije izmene tiču se skraćenja roka za dostavljanje pojedinačne i zbirne evidencije o PDV obavezi na sistemu elektronskih faktura. Rok se skraćuje sa 15. na 10. dan u mesecu.

Poreska savetnica Marija Đorđić iz agencije Experta navodi da to za mesečne obveznike PDV-a znači da će za poreski period od januara 2024. godine pojedinačnu i zbirnu PDV evidenciju morati da dostave na SEF-u do 10. februara.

Kada je reč o prijavi PDV-a i plaćanja obaveze – važe stari propisi, odnosno rok je 15. februar.

Kada su u pitanju tromesečni obveznici, oni će PDV evidenciju na SEF za prvo tromesečje 2024. godine morati da dostave do 10. aprila. Rok za PDV prijavu i plaćanje poreza nije se menjao, ostaje 15. april 2024. godine.

“Ukoliko nakon predaje evidencije dođe do promena u PDV obavezi obveznika, on može da izvrši izmene PDV evidencije u roku od 15 dana nakon isteka meseca u kojem je promena nastala. Na primer, ako obveznik 13. februara izda račun sa datumom prometa iz januara 2024. godine, on može sve do 15. marta da koriguje PDV evidencije na SEF-u (koje je morao da dostavi do 10. februara, pa samim tim račun izdat 13. februara nije mogao prijavljen)”, objašnjava Đorđić.

Od septembra 2024. godine privrednike čeka još jedna, krupnija izmena. Prvi put će na sistemu elektronskih faktura biti obuhvaćen i ulazni porez na dodatu vrednost – PDV koji u fakturama obračunavaju dobavljači, i to kroz PDV evidencije.

“Za sada znamo da će evidencije obuhvatiti i ulazni PDV za koji imamo i ulazni PDV za koji nemamo pravo odbitka. Sve druge detalje saznaćemo kada bude donet podzakonski akt, koji se očekuje do leta 2024. godine”, ističe naša sagovornica.

Na kraju, propisana je po prvi put mogućnost brisanja obveznika iz sistema elektronskih faktura. Kako će tačno izgledati ova procedura biće regulisano izmenama Pravilnika o elektronskom fakturisanju, koje bi trebalo da budu donete u roku od 60 dana.

Prema rečima predsednice Udruženja Računovodstvena komora Srbije (RKS) Snežane Mitrović, reforma Zakona o elektronskom fakturisanju je sve suprotno od pozitivnih rezultata koje je trebalo da ostvari.

“Nisu unapređene procedure zbog neusaglašenih zakona i zato što se SEF nalazi izvan posebnog i formacionog sistema Poreske uprave. PDV evidencije na SEF-u su suvišne, osim iskazivanja obaveze za PDV na e-fakturi za izvršene promete. Sve ostale PDV evidencije treba da se vode u glavnoj knjizi i da se izveštavanje Poreske uprave za poreski period vrši na osnovu unapređene PDV prijave do 50 polja, gde je neophodno ukinuti Obrazac POPDV”, zaključuje Snežana Mitrović.

Podsetimo, puna primena e-faktura u privredi počela je 1. januara 2023. godine. Svi privrednici koji su u sistemu PDV-a, dakle i oni u privatnom sektoru, imaju obavezu da šalju i primaju fakture preko sistema elektronskog fakturisanja (SEF).

Propisima je precizirano da se odredbe zakona ne odnose na fizička lica koja nisu obveznici poreza na prihod od samostalne delatnosti. Takođe, određeno je i ko se smatra subjektom javnog sektora. Prema odredbama, na Narodnu banku Srbije se primenjuju odredbe zakona koje se primenjuju na subjekt javnog sektora.

Izvor vesti: Biznis.rs

Izvor fotografije: Freepik

Napomena

Ova stranica ima informativni karakter u nameri da bude korisna, ali bez ikakve garancije, čak i bez implicitne garancije komercijalne vrednosti ili ispunjavanja određene potrebe. Naslednik D.O.O. i autor stranice ne preuzimaju odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve objavljene informacije su namenjene u svrhu opšteg informisanja.

Spremni da počnemo?

Zakažite Uvodni Sastanak

Bez brige, uvodni sastanak se ne naplaćuje! :)

Putem Poziva

Pozovite nas klikom na dugme ispod i zakažite termin odmah!

Kontaktirajte Naslednik
Pozovite Naslednik
+381 65/904 31 08

Putem Forme

Popunite uvodnu formu i očekujte naš poziv uskoro!

Popunite Formu
Kompletna Računovodstvena Podrška
Sveobuhvatno Poslovno Savetovanje
Potpuna Digitalna Transformacija
Loader