Preskoči Navigaciju

Pod Zakonski Akt

Pravilnik o nacinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini

Uredba o kolicini rashoda (kalo, rastur i lom) na koji se placa akciza

Uredba o odredjivanju delatnosti kod cijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase

Uredba o blizim uslovima za odlaganje placanja poreskog duga

Pravilnik o nacinu pracenja izvrsavanja obaveze zaposljavanja osoba sa invaliditetom i nacinu dokazivanja izvrsenja te obaveze

ZPPA-Objasnjenje u vezi mogucnosti odlaganja placanja dugovanja poreza najvise do 60 rata

Pravilnik o nacinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i nacinu utvrdjivanja amortizacije za poreske svrhe

Pravilnik o ulaganjima u oblasti kulture koja se priznaju kao rashodi

Pravilnik o transfernim cenama i metodama koje se po principu VAN DOHVATA RUKE primenjuju kod utvrdjivanja cene transakcija medju povezanim licima

Pravilnik o vrstama usluga po osnovu kojih nerezidentno pravno lice ostvaruje prihode koji se oporezuju porezom po odbitku

Odluka o članarini za Privrednu komoru Srbije

Prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu

Prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu

Prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu

Prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu za 2017. godinu

Prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu za 2016. godinu

Uredba o utvrđivanju programa finansijske podrške za održavanje likvidnosti za vreme epidemije COVID19

Uredba o postupku za izdavanje dužničkih hartija od vrednosti

Uredba o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći otklanjanje posledica COVID-19

Uredbao_uslovima i kriterijumima drzavne pomoći otklanjanja poremećaja u privredi COVID19

Uredba o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektim i privatnom sektoru u novčanoj pomoći gradjanima

Program finansijske podrške za održavanje likvidnosti i obrtnih sredstava

Uredba o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu

Obračun naknade zarade

OZ-07

OZ-10

Ostvarivanje Prava na Finansijsku Podršku Porodici sa Decom

Obrazac NZ-ND - Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade, odnosno naknadu plate za vreme odsustva radi nege deteta

Obrazac NZ-PND - Zahtev za naknadu za vreme odsustva sa rada ili rada sa polovinom punog radnog vremena radi posebne nege deteta

Obrazac NZ-PO - Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade, odnosno naknadu plate za vreme porodiljskog odsustva

Obrazac NZ-POND - Zahtev za naknadu zarade, odnosno naknadu plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta

Potvrda o visini osnovice za poslednjih 18, odnosno 24 meseca koji prethode danu rođenja deteta

Obrazac ON-PND - Zahtev za ostvarivanje prava na ostale naknade po osnovu posebne nege deteta

Obrazac ON-RND - Zahtev za ostvarivanje prava na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta

Obrazac RD-1-S-M -Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak majke koja je strani državljanin

Obrazac RD-1 - Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak majke

Obrazac RD-2-S-O - Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak oca koji je strani državljanin

Obrazac RD-2 - Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak oca

Obrazac DD-1 - Zahtev za ostvarivanje prava na dečiji dodatak

Obrazac DD-1a - Podaci o drugim članovima porodice

Obrazac DD-1b - Podaci o deci na starateljstvu

Obrazac DBS - Izveštaj o boravku dece bez roditeljskog staranja u predškolskim ustanovama za mesec

Obrazac NT-PU-DBRS - Zahtev za priznavanje prava na naknadu troškova predškolskoj ustanovi za decu bez roditeljskog staranja

Obrazac NT-PU-DSRI - Zahtev za priznavanje prava na naknadu predškolskoj ustanovi za decu sa smetnjama u razvoju i decu sa invaliditetom

Obrazac DSRI - Izveštaj o boravku dece sa smetnjama u razvoju i dece sa invaliditetom u predškolskim ustanovama za mesec

Obrazac NT-PU-DNSP - Zahtev za naknadu troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu korisnika novčane socijalne pomoć

Obrazac DNSP - Izveštaj o boravku dece korisnika novčane socijalne pomoći u predškolskim ustanovama za mesec