Preskoči Navigaciju

Minimalna zarada za
2024. godinu

MesecBroj mogućih radnih dana u mesecuBroj mogućih časova rada u mesecuMinimalna cena rada po času - netoMinimalna neto zarada za mesecMinimalna bruto zarada za mesec
Januar2318427149.864,0067.566,33
Februar2116827145.528,0061.380,88
Mart2116827145.528,0061.380,88
April2217627147.696,0064.473,61
Maj2318427149.864,0067.566,33
Jun2016027143.360,0058.288,16
Jul2318427149.864,0067.566,33
Avgust2217627147.696,0064.473,61
Septembar2116827145.528,0061.380,88
Oktobar2318427149.864,0067.566,33
Novembar2116827145.528,0061.380,88
Decembar2217627147.696,0064.473,61
MesecJanuar 2024. godine
Broj mogućih radnih dana u mesecu23
Broj mogućih časova rada u mesecun184
Minimalna cena rada po času - neto271
Minimalna neto zarada za mesec49.864,00
Minimalna bruto zarada za mesec67.566,33
MesecFebruar 2024. godine
Broj mogućih radnih dana u mesecu21
Broj mogućih časova rada u mesecu168
Minimalna cena rada po času - neto271
Minimalna neto zarada za mesec45.528,00
Minimalna bruto zarada za mesec61.380,88
MesecMart 2024. godine
Broj mogućih radnih dana u mesecu21
Broj mogućih časova rada u mesecu168
Minimalna cena rada po času - neto271
Minimalna neto zarada za mesec45.528,00
Minimalna bruto zarada za mesec61.380,88
MesecApril 2024. godine
Broj mogućih radnih dana u mesecu22
Broj mogućih časova rada u mesecu176
Minimalna cena rada po času - neto271
Minimalna neto zarada za mesec47.696,00
Minimalna bruto zarada za mesec64.473,61
MesecMaj 2024. godine
Broj mogućih radnih dana u mesecu23
Broj mogućih časova rada u mesecu184
Minimalna cena rada po času - neto271
Minimalna neto zarada za mesec49.864,00
Minimalna bruto zarada za mesec67.566,33
MesecJun 2024. godine
Broj mogućih radnih dana u mesecu20
Broj mogućih časova rada u mesecu160
Minimalna cena rada po času - neto271
Minimalna neto zarada za mesec43.360,00
Minimalna bruto zarada za mesec58.288,16
MesecJul 2024. godine
Broj mogućih radnih dana u mesecu23
Broj mogućih časova rada u mesecu184
Minimalna cena rada po času - neto271
Minimalna neto zarada za mesec49.864,00
Minimalna bruto zarada za mesec67.566,33
MesecAvgust 2024. godine
Broj mogućih radnih dana u mesecu22
Broj mogućih časova rada u mesecu176
Minimalna cena rada po času - neto271
Minimalna neto zarada za mesec47.696,00
Minimalna bruto zarada za mesec64.473,61
MesecSeptembar 2024. godine
Broj mogućih radnih dana u mesecu21
Broj mogućih časova rada u mesecu168
Minimalna cena rada po času - neto271
Minimalna neto zarada za mesec45.528,00
Minimalna bruto zarada za mesec61.380,88
MesecOktobar 2024. godine
Broj mogućih radnih dana u mesecu23
Broj mogućih časova rada u mesecu184
Minimalna cena rada po času - neto271
Minimalna neto zarada za mesec49.864,00
Minimalna bruto zarada za mesec67.566,33
MesecNovembar 2024. godine
Broj mogućih radnih dana u mesecu21
Broj mogućih časova rada u mesecu168
Minimalna cena rada po času - neto271
Minimalna neto zarada za mesec45.528,00
Minimalna bruto zarada za mesec61.380,88
MesecDecembar 2024. godine
Broj mogućih radnih dana u mesecu22
Broj mogućih časova rada u mesecu176
Minimalna cena rada po času - neto271
Minimalna neto zarada za mesec47.696,00
Minimalna bruto zarada za mesec64.473,61
Napomena:
Preračun sa neto na bruto je izvršen primenom neoporezivog iznosa zarade od 25.000 dinara koji se primenjuje za isplate zarade od 1. januara 2024. godine.

Napomena

Ova stranica ima informativni karakter u nameri da bude korisna, ali bez ikakve garancije, čak i bez implicitne garancije komercijalne vrednosti ili ispunjavanja određene potrebe. Naslednik D.O.O. i njen autor se ograničavaju bilo kakve odgovornosti za korišćenje podataka na ovoj stranici.

Arhiva

Minimalna zarada u Republici Srbiji

Minimalna zarada za
2005. godinu

PeriodPo času - neto"Sl. glasnik RS"
Januar - Jun38,5010/2005
Jul - Decembar41,0058/2005

Minimalna zarada za
2006. godinu

PeriodPo času - neto"Sl. glasnik RS"
Januar - Jun46,0011/2006
Jul - Decembar49,0058/2006

Minimalna zarada za
2007. godinu

PeriodPo času - neto"Sl. glasnik RS"
Januar - Jun55,009/2007
Jul - Decembar63,5064/2007

Minimalna zarada za
2008. godinu

PeriodPo času - neto"Sl. glasnik RS"
Januar - Jun70,0011/2008
Jul - Decembar78,0084/2008

Minimalna zarada za
2009. godinu

PeriodPo času - neto"Sl. glasnik RS"
Januar - Jun87,008/2009
Jul - Decembar87,0070/2009

Minimalna zarada za
2010. godinu

PeriodPo času - neto"Sl. glasnik RS"
Januar - Jun90,0023/2010
Jul - Oktobar90,0089/2010
Novembar - Decembar95,0089/2010

Minimalna zarada za
2011. godinu

MesecBroj časova radaPo času - netoMinimalna neto zarada za mesec
Januar16895,0015.960
Februar16095,0015.200
Mart18495,0017.480
April16895,0015.960
Maj17695,0016.720
Jun176102,0017.952
Jul168102,0017.136
Avgust184102,0018.768
Septembar176102,0017.952
Oktobar168102,0017.136
Novembar176102,0017.952
Decembar176102,0017.952

Minimalna zarada za
2012. godinu

MesecBroj časova radaPo času - netoMinimalna neto zarada za mesec
Januar176102,0017.952
Februar168102,0017.136
Mart176102,0017.952
April168115,0019.320
Maj184115,0021.160
Jun168115,0019.320
Jul176115,0020.240
Avgust184115,0021.160
Septembar160115,0018.400
Oktobar184115,0021.160
Novembar176115,0020.240
Decembar168115,0019.320

Minimalna zarada za
2013. godinu

MesecBroj časova radaPo času - netoMinimalna neto zarada za mesec
Januar184115,0021.160
Februar160115,0018.400
Mart168115,0019.320
April176115,0020.240
Maj184115,0021.160
Jun160115,0018.400
Jul184115,0021.160
Avgust176115,0020.240
Septembar168115,0019.320
Oktobar184115,0021.160
Novembar168115,0019.320
Decembar176115,0020.240

Minimalna zarada za
2014. godinu

MesecBroj časova radaPo času - netoMinimalna neto zarada za mesec
Januar18411521.160
Februar16011518.400
Mart16811519.320
April17611520.240
Maj17611520.240
Jun16811519.320
Jul18411521.160
Avgust16811519.320
Septembar17611520.240
Oktobar18411521.160
Novembar16011518.400
Decembar18411521.160

Minimalna zarada za
2015. godinu

MesecBroj časova radaPo času - netoMinimalna neto zarada za mesec
Januar17612121.296
Februar16012119.360
Mart17612121.296
April17612121.296
Maj16812120.328
Jun17612121.296
Jul18412122.264
Avgust16812120.328
Septembar17612121.296
Oktobar17612121.296
Novembar16812120.328
Decembar18412122.264

Minimalna zarada za
2016. godinu

MesecBroj mogućih radnih dana u mesecuBroj mogućih časova rada u mesecuMinimalna cena rada po času - netoMinimalna neto zarada za mesec
Januar2116812120.328
Februar2116812120.328
Mart2318412122.264
April2116812120.328
Maj2217612121.296
Jun2217612121.296
Jul2116812120.328
Avgust2318412122.264
Septembar2217612121.296
Oktobar2116812120.328
Novembar2217612121.296
Decembar2217612121.296

Minimalna zarada za
2017. godinu

MesecBroj mogućih radnih dana u mesecuBroj mogućih časova rada u mesecuMinimalna cena rada po času - netoMinimalna neto zarada za mesec
Januar2217613022.880
Februar2016013020.800
Mart2318413023.920
April2016013020.800
Maj2318413023.920
Jun2217613022.880
Jul2116813021.840
Avgust2318413023.920
Septembar2116813021.840
Oktobar2217613022.880
Novembar2217613022.880
Decembar2116813021.840

Minimalna zarada za
2018. godinu

MesecBroj mogućih radnih dana u mesecuBroj mogućih časova rada u mesecuMinimalna cena rada po času - netoMinimalna neto zarada za mesec
Januar2318414326.312
Februar2016014322.880
Mart2217614325.168
April2116814324.024
Maj2318414326.312
Jun2116814324.024
Jul2217614325.168
Avgust2318414326.312
Septembar2016014322.880
Oktobar2318414326.312
Novembar2217614325.168
Decembar2116814324.024

Minimalna zarada za
2019. godinu

MesecBroj mogućih radnih dana u mesecuBroj mogućih časova rada u mesecuMinimalna cena rada po času - netoMinimalna neto zarada za mesec
Januar23184155,328.575,20
Februar20160155,324.848,00
Mart21168155,326.090,40
April22176155,327.332,80
Maj23184155,328.575,20
Jun20160155,324.848,00
Jul23184155,328.575,20
Avgust22176155,327.332,80
Septembar21168155,326.090,40
Oktobar23184155,328.575,20
Novembar21168155,326.090,40
Decembar22176155,327.332,80

Minimalna zarada za
2020. godinu

MesecBroj mogućih radnih dana u mesecuBroj mogućih časova rada u mesecuMinimalna cena rada po času - netoMinimalna neto zarada za mesec
Januar23184172,5431.747,36
Februar20160172,5427.606,40
Mart22176172,5430.367,04
April22176172,5430.367,04
Maj21168172,5428.986,72
Jun22176172,5430.367,04
Jul23184172,5431.747,36
Avgust21168172,5428.986,72
Septembar22176172,5430.367,04
Oktobar22176172,5430.367,04
Novembar21168172,5428.986,72
Decembar23184172,5431.747,36

Minimalna zarada za
2021. godinu

MesecBroj mogućih radnih dana u mesecuBroj mogućih časova rada u mesecuMinimalna cena rada po času - netoMinimalna neto zarada za mesecMinimalna bruto zarada za mesec
Januar21168183,9330.900,2441.469,67
Februar20160183,9329.428,8039.370,61
Mart23184183,9333.843,1245.667,79
April22176183,9332.371,6843.568,73
Maj21168183,9330.900,2441.469,67
Jun22176183,9332.371,6843.568,73
Jul22176183,9332.371,6843.568,73
Avgust22176183,9332.371,6843.568,73
Septembar22176183,9332.371,6843.568,73
Oktobar21168183,9330.900,2441.469,67
Novembar22176183,9332.371,6843.568,73
Decembar23184183,9333.843,1245.667,79
MesecJanuar 2021.
Broj mogućih radnih dana u mesecu21
Broj mogućih časova rada u mesecu168
Minimalna cena rada po času - neto183,93
Minimalna neto zarada za mesec30.900,24
Minimalna bruto zarada za mesec41.469,67
MesecFebruar 2021.
Broj mogućih radnih dana u mesecu20
Broj mogućih časova rada u mesecu160
Minimalna cena rada po času - neto183,93
Minimalna neto zarada za mesec29.428,80
Minimalna bruto zarada za mesec39.370,61
MesecMart 2021.
Broj mogućih radnih dana u mesecu23
Broj mogućih časova rada u mesecu184
Minimalna cena rada po času - neto183,93
Minimalna neto zarada za mesec33.843,12
Minimalna bruto zarada za mesec45.667,79
MesecApril 2021.
Broj mogućih radnih dana u mesecu22
Broj mogućih časova rada u mesecu176
Minimalna cena rada po času - neto183,93
Minimalna neto zarada za mesec32.371,68
Minimalna bruto zarada za mesec43.568,73
MesecMaj 2021.
Broj mogućih radnih dana u mesecu21
Broj mogućih časova rada u mesecu168
Minimalna cena rada po času - neto183,93
Minimalna neto zarada za mesec30.900,24
Minimalna bruto zarada za mesec41.469,67
MesecJun 2021.
Broj mogućih radnih dana u mesecu22
Broj mogućih časova rada u mesecu176
Minimalna cena rada po času - neto183,93
Minimalna neto zarada za mesec32.371,68
Minimalna bruto zarada za mesec43.568,73
MesecJul 2021.
Broj mogućih radnih dana u mesecu22
Broj mogućih časova rada u mesecu176
Minimalna cena rada po času - neto183,93
Minimalna neto zarada za mesec32.371,68
Minimalna bruto zarada za mesec43.568,73
MesecAvgust 2021.
Broj mogućih radnih dana u mesecu22
Broj mogućih časova rada u mesecu176
Minimalna cena rada po času - neto183,93
Minimalna neto zarada za mesec32.371,68
Minimalna bruto zarada za mesec43.568,73
MesecSeptembar 2021.
Broj mogućih radnih dana u mesecu22
Broj mogućih časova rada u mesecu176
Minimalna cena rada po času - neto183,93
Minimalna neto zarada za mesec32.371,68
Minimalna bruto zarada za mesec43.568,73
MesecOktobar 2021.
Broj mogućih radnih dana u mesecu21
Broj mogućih časova rada u mesecu168
Minimalna cena rada po času - neto183,93
Minimalna neto zarada za mesec30.900,24
Minimalna bruto zarada za mesec41.469,67
MesecNovembar 2021.
Broj mogućih radnih dana u mesecu22
Broj mogućih časova rada u mesecu176
Minimalna cena rada po času - neto183,93
Minimalna neto zarada za mesec32.371,68
Minimalna bruto zarada za mesec43.568,73
MesecDecembar 2021.
Broj mogućih radnih dana u mesecu23
Broj mogućih časova rada u mesecu184
Minimalna cena rada po času - neto183,93
Minimalna neto zarada za mesec33.843,12
Minimalna bruto zarada za mesec45.667,79

Minimalna zarada za
2022. godinu

MesecBroj mogućih radnih dana u mesecuBroj mogućih časova rada u mesecuMinimalna cena rada po času - netoMinimalna neto zarada za mesecMinimalna bruto zarada za mesec
Januar21168201,2233.804,9645.470,70
Februar20160201,2232.195,2043.174,32
Mart23184201,2237.024,4850.063,45
April21168201,2233.804,9645.470,70
Maj22176201,2235.414,7247.767,08
Jun22176201,2235.414,7247.767,08
Jul21168201,2233.804,9645.470,70
Avgust23184201,2237.024,4850.063,45
Septembar22176201,2235.414,7247.767,08
Oktobar21168201,2233.804,9645.470,70
Novembar22176201,2235.414,7247.767,08
Decembar22176201,2235.414,7247.767,08
MesecJanuar 2022.
Broj mogućih radnih dana u mesecu21
Broj mogućih časova rada u mesecu168
Minimalna cena rada po času - neto201,22
Minimalna neto zarada za mesec33.804,96
Minimalna bruto zarada za mesec45.470,70
MesecFebruar 2022.
Broj mogućih radnih dana u mesecu20
Broj mogućih časova rada u mesecu160
Minimalna cena rada po času - neto201,22
Minimalna neto zarada za mesec32.195,20
Minimalna bruto zarada za mesec43.174,32
MesecMart 2022.
Broj mogućih radnih dana u mesecu23
Broj mogućih časova rada u mesecu184
Minimalna cena rada po času - neto201,22
Minimalna neto zarada za mesec37.024,48
Minimalna bruto zarada za mesec50.063,45
MesecApril 2022.
Broj mogućih radnih dana u mesecu21
Broj mogućih časova rada u mesecu168
Minimalna cena rada po času - neto201,22
Minimalna neto zarada za mesec33.804,96
Minimalna bruto zarada za mesec45.470,70
MesecMaj 2022.
Broj mogućih radnih dana u mesecu22
Broj mogućih časova rada u mesecu176
Minimalna cena rada po času - neto201,22
Minimalna neto zarada za mesec35.414,72
Minimalna bruto zarada za mesec47.767,08
MesecJun 2022.
Broj mogućih radnih dana u mesecu22
Broj mogućih časova rada u mesecu176
Minimalna cena rada po času - neto201,22
Minimalna neto zarada za mesec35.414,72
Minimalna bruto zarada za mesec47.767,08
MesecJul 2022.
Broj mogućih radnih dana u mesecu21
Broj mogućih časova rada u mesecu168
Minimalna cena rada po času - neto201,22
Minimalna neto zarada za mesec33.804,96
Minimalna bruto zarada za mesec45.470,70
MesecAvgust 2022.
Broj mogućih radnih dana u mesecu23
Broj mogućih časova rada u mesecu184
Minimalna cena rada po času - neto201,22
Minimalna neto zarada za mesec37.024,48
Minimalna bruto zarada za mesec50.063,45
MesecSeptembar 2022.
Broj mogućih radnih dana u mesecu22
Broj mogućih časova rada u mesecu176
Minimalna cena rada po času - neto201,22
Minimalna neto zarada za mesec35.414,72
Minimalna bruto zarada za mesec47.767,08
MesecOktobar 2022.
Broj mogućih radnih dana u mesecu21
Broj mogućih časova rada u mesecu168
Minimalna cena rada po času - neto201,22
Minimalna neto zarada za mesec33.804,96
Minimalna bruto zarada za mesec45.470,70
MesecNovembar 2022.
Broj mogućih radnih dana u mesecu22
Broj mogućih časova rada u mesecu176
Minimalna cena rada po času - neto201,22
Minimalna neto zarada za mesec35.414,72
Minimalna bruto zarada za mesec47.767,08
MesecDecembar 2022.
Broj mogućih radnih dana u mesecu22
Broj mogućih časova rada u mesecu176
Minimalna cena rada po času - neto201,22
Minimalna neto zarada za mesec35.414,72
Minimalna bruto zarada za mesec47.767,08
Napomena:
Preračun sa neto na bruto je izvršen primenom neoporezivog iznosa zarade od 19.300 dinara koji se primenjuje za isplate zarade od 1. januara 2022. godine.

Minimalna zarada za
2023. godinu

MesecBroj mogućih radnih dana u mesecuBroj mogućih časova rada u mesecuMinimalna cena rada po času - netoMinimalna neto zarada za mesecMinimalna bruto zarada za mesec
Januar2217623040.480,0054.648,79
Februar2016023036.800,0049.399,14
Mart2318423042.320,0057.273,61
April2016023036.800,0049.399,14
Maj2318423042.320,0057.273,61
Jun2217623040.480,0054.648,79
Jul2116823038.640,0052.023,97
Avgust2318423042.320,0057.273,61
Septembar2116823038.640,0052.023,97
Oktobar2217623040.480,0054.648,79
Novembar2217623040.480,0054.648,79
Decembar2116823038.640,0052.023,97
MesecJanuar 2023.
Broj mogućih radnih dana u mesecu22
Broj mogućih časova rada u mesecu176
Minimalna cena rada po času - neto230
Minimalna neto zarada za mesec40.480,00
Minimalna bruto zarada za mesec54.648,79
MesecFebruar 2023.
Broj mogućih radnih dana u mesecu20
Broj mogućih časova rada u mesecu160
Minimalna cena rada po času - neto230
Minimalna neto zarada za mesec36.800,00
Minimalna bruto zarada za mesec49.399,14
MesecMart 2023.
Broj mogućih radnih dana u mesecu23
Broj mogućih časova rada u mesecu184
Minimalna cena rada po času - neto230
Minimalna neto zarada za mesec42.320,00
Minimalna bruto zarada za mesec57.273,61
MesecApril 2023.
Broj mogućih radnih dana u mesecu20
Broj mogućih časova rada u mesecu160
Minimalna cena rada po času - neto230
Minimalna neto zarada za mesec36.800,00
Minimalna bruto zarada za mesec49.399,14
MesecMaj 2023.
Broj mogućih radnih dana u mesecu23
Broj mogućih časova rada u mesecu184
Minimalna cena rada po času - neto230
Minimalna neto zarada za mesec42.320,00
Minimalna bruto zarada za mesec57.273,61
MesecJun 2023.
Broj mogućih radnih dana u mesecu22
Broj mogućih časova rada u mesecu176
Minimalna cena rada po času - neto230
Minimalna neto zarada za mesec40.480,00
Minimalna bruto zarada za mesec54.648,79
MesecJul 2023.
Broj mogućih radnih dana u mesecu21
Broj mogućih časova rada u mesecu168
Minimalna cena rada po času - neto230
Minimalna neto zarada za mesec38.640,00
Minimalna bruto zarada za mesec52.023,97
MesecAvgust 2023.
Broj mogućih radnih dana u mesecu23
Broj mogućih časova rada u mesecu184
Minimalna cena rada po času - neto230
Minimalna neto zarada za mesec42.320,00
Minimalna bruto zarada za mesec57.273,61
MesecSeptembar 2023.
Broj mogućih radnih dana u mesecu21
Broj mogućih časova rada u mesecu168
Minimalna cena rada po času - neto230
Minimalna neto zarada za mesec38.640,00
Minimalna bruto zarada za mesec52.023,97
MesecOktobar 2023.
Broj mogućih radnih dana u mesecu22
Broj mogućih časova rada u mesecu176
Minimalna cena rada po času - neto230
Minimalna neto zarada za mesec40.480,00
Minimalna bruto zarada za mesec54.648,79
MesecNovembar 2023.
Broj mogućih radnih dana u mesecu22
Broj mogućih časova rada u mesecu176
Minimalna cena rada po času - neto230
Minimalna neto zarada za mesec40.480,00
Minimalna bruto zarada za mesec54.648,79
MesecDecembar 2023.
Broj mogućih radnih dana u mesecu21
Broj mogućih časova rada u mesecu168
Minimalna cena rada po času - neto230
Minimalna neto zarada za mesec38.640,00
Minimalna bruto zarada za mesec52.023,97
Napomena:
Preračun sa neto na bruto je izvršen primenom neoporezivog iznosa zarade od 21.712 dinara koji se primenjuje za isplate zarade od 1. januara 2023. godine.

Spremni da počnemo?

Zakažite Uvodni Sastanak

Bez brige, uvodni sastanak se ne naplaćuje! :)

Putem Poziva

Pozovite nas klikom na dugme ispod i zakažite termin odmah!

Kontaktirajte Naslednik
Pozovite Naslednik
+381 65/904 31 08

Putem Forme

Popunite uvodnu formu i očekujte naš poziv uskoro!

Popunite Formu
Kompletna Računovodstvena Podrška
Sveobuhvatno Poslovno Savetovanje
Potpuna Digitalna Transformacija
Loader