Preskoči Navigaciju

Ko sve ima obavezu vršenja revizije

Autor:

Obaveza vršenja revizije finansijskih izveštaja propisana je članom 26. Zakona o reviziji, za pravna lica, odnosno preduzetnike koji ispunjavaju uslove propisane tim zakonom, kao i Zakonom o javnim preduzećima za sva javna preduzeća.

Obveznici revizije finansijskih izveštaja za 2022. godinu su:

  • Narodna banka Srbije, banke, društva za osiguranje i društva za reosiguranje, davaoci finansijskog lizinga, društva za upravlјanje dobrovolјnim penzijskim fondovima, berze, brokersko – dilerska društva, društva za upravlјanje investicionim fondovima, investicioni fondovi, faktoring društva, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti, platne institucije i institucije elektronskog novca, kao i Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita;
  • privredna društva, zadruge, ustanove koje obavlјaju delatnost radi sticanja dobiti, druga pravna lica (udruženja, komore, zadužbine, fondacije, političke organizacije i sl.) ogranci stranih pravnih lica i preduzetnici, koji su razvrstana kao velika ili srednja pravna lica, prema podacima iz finansijskih izveštaja za prethodnu 2021. godinu, kao i novoosnovani obveznici iz navedenih grupa, ako su razvrstani kao velika ili srednja pravna lica, prema podacima iz finansijskih izveštaja za izveštajnu 2022. godinu;
  • javna društva u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, nezavisno od njihove veličine;
  • sva pravna lica i preduzetnici razvrstani kao mala i mikro pravna lica, čiji ukupni prihod ostvaren u prethodnoj poslovnoj 2021. godini prelazi iznos od 4 400 000 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti (odnosno 517.361 000 dinara);
  • matična pravna lica za konsolidovane godišnje finansijske izveštaje;
  • javna preduzeća (nezavisno od veličine).

Obveznici revizije dužni su da u skladu sa članom 45. Zakona o računovodstvu, u sklopu dokumentacije iz tog člana koja se odnosi na redovni, odnosno konsolidovani godišnji finansijski izveštaj, dostave Agenciji i revizorski izveštaj, potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom klјučnog revizorskog partnera i sastavlјen u skladu sa zakonom i međunarodnim standardima revizije. Uz revizorski izveštaj obavezno se prilažu finansijski izveštaji koji su bili predmet revizije.

Prema izveštajima za 2022. godinu, utvrdiće se obveznici revizije finansijskih izveštaja za 2023. godinu. U tom smislu, u okviru javno objavlјenih finansijskih izveštaja za 2022. godinu prikazaće se informacija da je ostvaren ukupan prihod veći od 4 400 000 miliona evra (516.219 000 dinara), kod svih pravnih lica i preduzetnika kod kojih je ovaj uslov ispunjen.

Izvor: Agencija za privredne registre

Napomena

Ova stranica ima informativni karakter u nameri da bude korisna, ali bez ikakve garancije, čak i bez implicitne garancije komercijalne vrednosti ili ispunjavanja određene potrebe. Naslednik D.O.O. i autor stranice ne preuzimaju odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve objavljene informacije su namenjene u svrhu opšteg informisanja.

Spremni da počnemo?

Zakažite Uvodni Sastanak

Bez brige, uvodni sastanak se ne naplaćuje! :)

Putem Poziva

Pozovite nas klikom na dugme ispod i zakažite termin odmah!

Kontaktirajte Naslednik
Pozovite Naslednik
+381 65/904 31 08

Putem Forme

Popunite uvodnu formu i očekujte naš poziv uskoro!

Popunite Formu
Kompletna Računovodstvena Podrška
Sveobuhvatno Poslovno Savetovanje
Potpuna Digitalna Transformacija
Loader