Preskoči Navigaciju

Kalkulator za Frilensere od 01. Januara 2023 po Modelu A i B

Odaberite model obračuna i upišite kvartalni prihod u označeno polje, a ostala polja će biti izračunata kada kliknete dugme „Obračunaj" ili pritisnete taster „Enter"(↩) dok je polje za upis aktivirano.

*Očekivani oblik upisa je 12345,67 ili 12345.67. Korišćenje separatora za stotine i hiljade je podržano, poslednje pojavljivanje tačke ili zapete će se tretirati kao decimalni separator.

** Promena izbora modela započinje ponovni obračun u odnosu na vrednost upisanu u polje „Kvartalni prihodi".

Izaberite model: **

Kvartalni prihodi:

Neoporezivo:

0,00

Oporeziv prihod:

0,00

Normirani troškovi:

0,00

Neto oporeziv prihod:

0,00

Porez:

0,00

Doprinosi za PIO:

0,00

Doprinosi za Zdravstveno:

0,00

Ukupni porez i doprinosi:

0,00

Neto prihod:

0,00

Obračunaj

Resetuj Kalkulator

Napomena

Ovaj program ima informativni karakter u nameri da bude koristan, ali bez ikakve garancije, čak i bez implicitne garancije komercijalne vrednosti ili ispunjavanja određene potrebe. Naslednik D.O.O. i njen autor se ograničavaju bilo kakve odgovornosti za korišćenje podataka dobijenih u aplikaciji,
 tako i za samo korišćenje aplikacije.
Loader