Preskoči Navigaciju

Kalkulator Ugovora o Privermenim i Povremenim Poslovima za Nezaposleno Lice

Upišite neto ili bruto ugovorenu naknadu, a ostala polja će biti izračunata kada kliknete dugme „Obračunaj" ili pritisnete taster „Enter"(↩) dok je polje za upis aktivirano.

*Očekivani oblik upisa je 12345,67 ili 12345.67. Korišćenje separatora za stotine i hiljade je podržano, poslednje pojavljivanje tačke ili zapete će se tretirati kao decimalni separator.

Neto ugovorena naknada:

Bruto ugovorena naknada:

0,00

Porez 10%:

0,00

Najniža osnovica doprinosa:

0,00

Osnovica doprinosa po ugovoru:

0,00

Doprinos za PIO na teret osiguranika 14%:

0,00

Doprinos za zdravstveno na teret osiguranika 5.15%:

0,00

Doprinos za nezaposlenost na teret osiguranika 0.75%:

0,00

Za isplatu:

0,00

Doprinos za PIO na teret poslodanca 10.0%:

0,00

Doprinos za zdravstvo na teret poslodavca 5.15%:

0,00

Ukupni trošak ugovora:

0,00

Obračunaj

Resetuj Kalkulator

Napomena

Ovaj program ima informativni karakter u nameri da bude koristan, ali bez ikakve garancije, čak i bez implicitne garancije komercijalne vrednosti ili ispunjavanja određene potrebe. Naslednik D.O.O. i njen autor se ograničavaju bilo kakve odgovornosti za korišćenje podataka dobijenih u aplikaciji,
 tako i za samo korišćenje aplikacije.
Loader