Preskoči Navigaciju

Kalkulator za Obračun Plate Zaposlenih Radnika

Upišite neto isplatu, bruto isplatu ili ukupni trošak za platu, a ostala polja će biti izračunata kada kliknete dugme „Obračunaj Neto", „Obračunaj Bruto", „Obračunaj Ukupno" ili pritisnete taster „Enter"(↩) dok je bilo koje polje za upis aktivirano.

*Očekivani oblik upisa je 12345,67 ili 12345.67. Korišćenje separatora za stotine i hiljade je podržano, poslednje pojavljivanje tačke ili zapete će se tretirati kao decimalni separator.

Neto Plata:

0,00

0,00

Porez na dohodak

Poreska stopa:

%

Iznos poreza:

0,00

0,00

0,00

Osnovica za plaćanje poreza:

0,00

0,00

0,00

Poresko oslobođenje:

0,00

0,00

0,00

PIO:

%

Iznos PIO:

0,00

0,00

0,00

Zdravstveno osiguranje:

%

Iznos zdravstvenog osiguranja:

0,00

0,00

0,00

Nezaposlenost:

%

Iznos za nezaposlenost:

0,00

0,00

0,00

Bruto plata (osnovica za doprinose):

0,00

0,00

Maksimalna osnovica za doprinose:

Minimalna osnovica za doprinose:

Stopa doprinosa

na teret poslodavca

iznos doprinosa

PIO:

%

Iznos PIO:

0,00

0,00

0,00

Zdravstveno osiguranje:

%

Iznos zdravstvenog osiguranja:

0,00

0,00

0,00

Nezaposlenost:

%

Iznos za nezaposlenost:

0,00

0,00

0,00

Ukupni trošak na platu:

0,00

0,00

Obračunaj Neto

Obračunaj Bruto

Obračunaj Ukupno

Obračunaj

Resetuj Kalkulator

Ukupni doprinosi - radnik:

0,00

0,00

0,00

Ukupni doprinosi - poslodavac:

0,00

0,00

0,00

Ukupno doprinosa na platu:

0,00

0,00

0,00

Porez na dohodak:

0,00

0,00

0,00

Ukupno doprinosa i poreza:

0,00

0,00

0,00

Porez na dohodak (porez na zaradu):

0,00

0,00

0,00

Doprinosi za PIO:

0,00

0,00

0,00

Doprinosi za zdravstveno osiguranje:

0,00

0,00

0,00

Doprinosi za nezaposlenost:

0,00

0,00

0,00

Procentulani odnosi

Procenat dažbina u odnosu na neto platu:

0%

0%

0%

Procenat dažbina u odnosu na bruto platu:

0%

0%

0%

Procenat dažbina u odnosu na ukupan trošak:

0%

0%

0%

Napomena

Ovaj program ima informativni karakter u nameri da bude koristan, ali bez ikakve garancije, čak i bez implicitne garancije komercijalne vrednosti ili ispunjavanja određene potrebe. Naslednik D.O.O. i njen autor se ograničavaju bilo kakve odgovornosti za korišćenje podataka dobijenih u aplikaciji,
 tako i za samo korišćenje aplikacije.
Loader