Preskoči Navigaciju

Kalkulator Naknade po Ugovoru o Delu

Izaberite status zaposlenosti, upišite neto ili bruto ugovorenu naknadu, a ostala polja će biti izračunata kada kliknete dugme „Obračunaj" ili pritisnete taster „Enter"(↩) dok je polje za upis aktivirano.

*Očekivani oblik upisa je 12345,67 ili 12345.67. Korišćenje separatora za stotine i hiljade je podržano, poslednje pojavljivanje tačke ili zapete će se tretirati kao decimalni separator.

**Promena opcije izaziva ponovni obračun u odnosu na vrednost unetu u polje „Neto ugovorena naknada". Ova funkcija postoji isključivo kako bi obezbedili sigurnost i tačnost obračuna.

Izaberite opciju: **

Neto ugovorena naknada:

Osnovica za obračun poreza i doprinosa:

0,00

Porez na dohodak građana (20%):

0,00

Doprinos za PIO (25%):

0,00

Doprinos za zdravstveno osiguranje (10.3%):

0,00

Bruto:

0,00

Obračunaj

Resetuj Kalkulator

Napomena

Ovaj program ima informativni karakter u nameri da bude koristan, ali bez ikakve garancije, čak i bez implicitne garancije komercijalne vrednosti ili ispunjavanja određene potrebe. Naslednik D.O.O. i njen autor se ograničavaju bilo kakve odgovornosti za korišćenje podataka dobijenih u aplikaciji,
 tako i za samo korišćenje aplikacije.
Loader