Preskoči Navigaciju

Kalkulator Lične Zarade Preduzetnika

Upišite neto ili bruto isplatu, a ostala polja će biti izračunata kada kliknete dugme „Obračunaj Neto", „Obračunaj Bruto" ili pritisnete taster „Enter"(↩) dok je bilo koje polje za upis aktivirano.

*Očekivani oblik upisa je 12345,67 ili 12345.67. Korišćenje separatora za stotine i hiljade je podržano, poslednje pojavljivanje tačke ili zapete će se tretirati kao decimalni separator.

Neto Plata:

0,00

Porez na dohodak

Poreska stopa:

%

0,00

0,00

Osnovica za plaćanje poreza:

0,00

0,00

Poresko oslobođenje:

0,00

0,00

Stopa doprinosa

Doprinosi

Iznos doprinosa

PIO:

%

Iznos PIO:

0,00

0,00

Zdravstveno osiguranje:

%

Iznos Zdravstvenog osiguranja:

0,00

0,00

Nezaposlenost:

%

Iznos za Nezaposlenost:

0,00

0,00

Bruto plata (osnovica za doprinose)

0,00

Maksimalna osnovica za doprinose:

Minimalna osnovica za doprinose:

Obračunaj Neto

Obračunaj Bruto

Resetuj Kalkulator

Ukupno doprinosa na zaradu:

0,00

0,00

Porez na zaradu:

0,00

0,00

Ukupno doprinosa i poreza:

0,00

0,00

Porez na zaradu (porez na dohodak):

0,00

0,00

Doprinosi za PIO:

0,00

0,00

Doprinosi za zdravstveno osiguranje:

0,00

0,00

Doprinosi za nezaposlenost:

0,00

0,00

Procentulani odnosi

Procenat dažbina u odnosu na neto platu:

0%

0%

Procenat dažbina u odnosu na bruto platu:

0%

0%

Napomena

Ovaj program ima informativni karakter u nameri da bude koristan, ali bez ikakve garancije, čak i bez implicitne garancije komercijalne vrednosti ili ispunjavanja određene potrebe. Naslednik D.O.O. i njen autor se ograničavaju bilo kakve odgovornosti za korišćenje podataka dobijenih u aplikaciji,
 tako i za samo korišćenje aplikacije.
Loader