Preskoči Navigaciju

Kalkulator za Izračunavanje Kontrolnog Broja po Modelu 97

Odaberite šifru opštine iz padajućeg meni-a (ukoliko je potrebno), odaberite format upisa, popunite Vama neophodna polja („Broj", „Slovo" ili oba), a ostala polja će biti popunjena kada kliknete na dugme „Obračunaj" ili pritisnete taster „Enter"(↩) dok je bilo koje polje za upis aktivirano.

Opština

Obračunska sekvenca

Izaberite format upisa:

Kontrolni broj

Broj

Poziv na broj [97]

Slovo

Resetuj Kalkulator

Obračunaj

Napomena

Ovaj program ima informativni karakter u nameri da bude koristan, ali bez ikakve garancije, čak i bez implicitne garancije komercijalne vrednosti ili ispunjavanja određene potrebe. Naslednik D.O.O. i njen autor se ograničavaju bilo kakve odgovornosti za korišćenje podataka dobijenih u aplikaciji,
 tako i za samo korišćenje aplikacije.
Loader