Preskoči Navigaciju

Kalkulator Godišnjeg Poreza na Dohodak Građana za 2023. Ispod 40 Godina Starosti

Odaberite godinu (trenutno odabrana: 2023.), upišite ostvareni dohodak za tu godinu, a ostala polja će biti izračunata kada kliknete dugme „Obračunaj" ili pritisnete taster „Enter"(↩) dok je bilo koje polje za upis aktivirano.

*Očekivani oblik upisa je 12345,67 ili 12345.67. Korišćenje razdelnika za stotine i/separatora za hiljade je podržano, poslednje pojavljivanje tačke ili zapete će se tretirati kao decimalni separator/razdelnik.

Ostvareni dohodak u toku godine:

0,00

Zbir ostvarenog dohotka u toku godine za zaradu, oporezivi prihod od samostalne delatnosti i oporezivi prihod od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine *

Zbir ostvarenog dohotka u toku godine, osim dohotka sa r.b. 2 *

Umanjenje za obveznike do 40 godina (u skladu sa čl. 87. st. 4. i 5. ZPDG)

4.269.564,00

Neoporezivi iznos:

4.269.564,00

Dohodak za oporezivanje:

0,00

Lični odbici:

0,00

Lični odbitak za poreskog obaveznika:

569.275,00

Broj izdržavanih članova porodice:

Lični odbitak za izdržavanje članova porodice:

0,00

Oporezivi dohodak:

0,00

Osnovica na koju se plaća porez od 10%:

0,00

Osnovica na koju se plaća porez od 15%:

0,00

Iznos godišnjeg poreza:

0,00

Resetuj Kalkulator

Obračunaj

Napomena

Ovaj program ima informativni karakter u nameri da bude koristan, ali bez ikakve garancije, čak i bez implicitne garancije komercijalne vrednosti ili ispunjavanja određene potrebe. Naslednik D.O.O. i njen autor se ograničavaju bilo kakve odgovornosti za korišćenje podataka dobijenih u aplikaciji,
 tako i za samo korišćenje aplikacije.
Loader