Preskoči Navigaciju

Kalkulator Godišnjeg Poreza na Dohodak Građana za 2023.

Odaberite godinu (trenutno odabrana: 2023.), upišite ostvareni dohodak za tu godinu, a ostala polja će biti izračunata kada kliknete dugme „Obračunaj" ili pritisnete taster „Enter"(↩) dok je bilo koje polje za upis aktivirano.

*Očekivani oblik upisa je 12345,67 ili 12345.67. Korišćenje separatora za stotine i hiljade je podržano, poslednje pojavljivanje tačke ili zapete će se tretirati kao decimalni separator.

Ostvareni dohodak u toku godine:

Neoporezivi iznos:

4.269.564,00

Dohodak za oporezivanje:

0,00

Lični odbici:

0,00

Lični odbitak za poreskog obaveznika:

569.275,00

Broj izdržavanih članova porodice:

Lični odbitak za izdržavanje članova porodice:

0,00

Oporezivi dohodak:

0,00

Osnovica na koju se plaća porez od 10%:

0,00

Osnovica na koju se plaća porez od 15%:

0,00

Iznos godišnjeg poreza:

0,00

Obračunaj

Resetuj Kalkulator

Napomena

Ovaj program ima informativni karakter u nameri da bude koristan, ali bez ikakve garancije, čak i bez implicitne garancije komercijalne vrednosti ili ispunjavanja određene potrebe. Naslednik D.O.O. i njen autor se ograničavaju bilo kakve odgovornosti za korišćenje podataka dobijenih u aplikaciji,
 tako i za samo korišćenje aplikacije.
Loader