Preskoči Navigaciju

Kalkulator Autorskih Ugovora

Izaberite da li je lice osigurano po drugom osnovu, izaberite procenat normiranih troškova, unesite neto ili bruto zaradu, a ostala polja će biti izračunata kada kliknete dugme „Obračunaj" ili pritisnete taster „Enter"(↩) dok je polje za upis aktivirano.

*Očekivani oblik upisa je 12345,67 ili 12345.67. Korišćenje separatora za stotine i hiljade je podržano, poslednje pojavljivanje tačke ili zapete će se tretirati kao decimalni separator.

** Promena izbora započinje ponovni obračun u odnosu na vrednost upisanu u polje „Neto".

Izaberite da li je lice osigurano po drugom osnovu: **

Izaberite procenat normiranih troškova: **

Neto:

Bruto:

0,00

Normirani Troškovi:

0,00

Oporezivo:

0,00

Porez:

0,00

PIO:

0,00

Zdravstvo:

0,00

Obračunaj

Resetuj Kalkulator

Napomena

Ovaj program ima informativni karakter u nameri da bude koristan, ali bez ikakve garancije, čak i bez implicitne garancije komercijalne vrednosti ili ispunjavanja određene potrebe. Naslednik D.O.O. i njen autor se ograničavaju bilo kakve odgovornosti za korišćenje podataka dobijenih u aplikaciji,
 tako i za samo korišćenje aplikacije.
Loader